dissabte, 18 d’abril de 2009

Nova convocatòria de vaga?

Els sindicats anuncien noves mobilitzacions.

Pensaven que la darrera vaga mouria alguna cosa i ja hem vist que no. L'únic guany es va aconseguir en les prèvies a la convocatòria, retirant la famosa proposta de les 4 hores que, no dubtem, apareixerà en qualsevol moment -fins i tot, en període de vacances...

Què no comptin amb mi per una altra vaga. Si per fer accions des dels centres educatius que suposi un rebuig a una determinada política de menyspreu, retalls continus dels pressupostos i poca adequació de les polítiques educatives a les necessitats reals dels centres.

Mesures com no omplir cap aplicatiu estadístic a no ser que tingui algun benefici directe a l'escola.

No fer tampoc cap Pla proposat pel Departament que no respongui a una necessitat del centre i fet sempre amb la periodificacíó que el centre marqui, mai en els terminis que marca el Departament.

Impulsar que tots els Consells Escolars facin reclamacions públiques dels recursos que els hi falta per tirar endavant el propi projecte.

Enviar cartes a tots els organismes de l'administració, síndic de greuges, Consells escolars, explicant les situacions de desatenció que les escoles pateixen.

Si som capaços de fer això, crearem un moviment diferent.

Els sindicats s'han de posar les piles no convocant una nova vaga sinó veient com poden enfortir la comunitat educativa que vol una escola de més qualitat. Estic convençut que una nova convocatòria de vaga només servirà per afeblir la comunitat i portar-la a una situació de desànim més gran.

I les AMPAS tenen molta feina. Que no protestin indsicriminadament per les propostes de vaga. Tenen també una responsabilitat de que l'escola funcioni i no la poden ni delegar en el professorat, ni oposar-se a que aquest intenti canalitzar el seu malestar capa noves protestes. Que proposen les famílies per aconseguir més qualitat en els centres? Vull sentir propostes seves, per que crec que és molt important que també prenguin iniciatives i treballem conjuntament.

El Departament d'Educació, no ha fet cap gest significatiu per acostar posicions. Si l'ha fet no el coneixem. D'aquesta manera va perdent, dia a dia, la poca credibilitat que té l'equip que el dirigeix.