dissabte, 25 de juliol de 2009

escola 2.0

Una postura a la defensiva, significa carregar-se els intents de respondre a la societat del coneixement, des de la crítica tècnica a les coses mal fetes. Podem modernitzar-ho tot, però per fer les mateixes coses que feiem abans: programacions, projectes curriculars, materials disciplinars -més interactius-, unitats didàctiques. Perque no aprofitem els avenços tecnològics i donem un cop de timó a les propostes 2.0? També és responsablitat de la R&P. No podem deixar d'estar al dia amb aquests temes.