diumenge, 31 de maig de 2015

Les condicions de treball d'una escola

De què parlem quan parlem de millorar les condicions de treball en una escola?

Em sorprèn que els sindicats i el departament considerin que reduint dues hores complementàries o dues lectives -sembla que s'ha arribat a un acord per reducir dues hores la feina lectiva dels mestres majors de 55 anos, que ho demanin, és clar- es milloren les condicions de treball d'una escola.

Una reducció que es fa sense cap compensació. És a dir, fent recaure sobre la resta de l'equip docent la feina no realitzada. Ho entès bé?

Em penso que la proposta té totes les perspectives de ser acceptada per molts funcionaris majors de 55 anys. I de nou, em sorprèn que una mesura que, ho sento, en mayúscula, EMPITJORA les condicions de treball dels docents en una escola, no sigui denunciada per ningú com un nou atemptat a la qualitat de l'escola pública. Aquesta reducció suposa una desvalorització de la feina que fem. Si aquestes dues hores no s'han de compensar, perquè no en redueixen més? I a d'altres col.lectius... Quin valor tenen aquestes dues hores, que no valguin res...?

Entre todos la mataron y ella sola se murió.

Després ja podrem queixar-nos de la poca consideració social dels mestres i seguirem reivindicant l'escola pública de qualitat.

Algun dia hi hauran plataformes reivindicatives que tinguin en compte la qualitat?

Bé. I si he interpretat malament les intencions de les dues parts, que algú m'ho expliqui.