diumenge, 23 de desembre de 2007

CARTA AL CONSELLER

Un grup de mestres de l'Escola Pública Fructuós Gelabert deBarcelona ha enviat la següent carta al Conseller:


Dijous, 20 de desembre 2007

Honorable Conseller d’Educació

Sr. Ernest Maragall

Ens dirigim a vostè per fer palesa la nostra disconformitat amb la normativa d’avaluació i de les qualificacions a primària i a secundària.

En llegir-la ens preguntem sorpresos, què veu el Departament que hem estat fent els mestres fins ara?

Primer punt: Estem a ple mes de desembre , quan les escoles estan enllestint els seus informes a les famílies i preparant les entrevistes. Vostè creu que a les escoles és tan fàcil fer el canvi pressionats per aquesta normativa? Si volen ser seriosos i que els mestres confiïn en vostès cal posar la normativa al servei de les persones que l’han de dur a terme. Proposar-la amb el suficient temps per a debatre-la i organitzar els canvis que siguin pertinents.

En aquest apartat els diem que vostès no progressen adequadament perquè cauen constantment en els mateixos errors: precipitació, i ordeno i mando. Han de millorar i molt.

Segon punt: Argumenti’ns des de quan les notes qualitatives (quantitatives) fomenten la cultura de l’esforç? Més aviat afavoreix la classificació i la competitivitat. Suposar que així les famílies tenen informació del suposat nivell dels seus fills i filles és afavorir que la informació que rebin des de l’escola sigui parcial, sancionadora i que no els ajudi a saber quin és el procés que el seu fill o filla està seguint. Maquillar-ho amb la proposta d’una avaluació continua no soluciona aquest fet. Pel que fa a aquest tipus d’avaluació, des de sempre, i ja fa molts anys que treballem de mestres, l’hem feta així sense necessitar cap normativa. És de sentit comú que l’alumne/a fa un treball continuat al llarg del seu procés educatiu. Posar l’èmfasi en la quantificació, sí que trenca aquesta idea de l’avaluació.

Un cop rebem la seva resposta li quantificarem el resultat.

Tercer punt: Ens sorprèn que ara normativitzin la millora de la coordinació entre els tutors de primària i secundària . Des dels inicis d’entrada en vigor de la LOGSE no coneixem cap escola i IES que no hagi promogut aquesta coordinació. És fonamental pel bé de tots: els alumnes i els metres que hi treballem. Presenti’ns resultats de que aquesta actuació no hagi funcionat o sigui el problema de l’avaluació continuada. Digui’ns quins són els aspectes que s’haurien d’haver millorat: per exemple la poca disponibilitat de temps per a fer-la, o les traves administratives per tenir un itinerari marcat entre els centres. Potser els problemes són uns altres. També li posem un no progressa adequadament.

Quart punt: Els pares... perdoni, actualment s’ha de parlar de famílies , ja que són molt diverses. A les famílies amb anterioritat a aquesta normativa, ja les havíem de tenir en compte, ja els hi fèiem i fem reunions i entrevistes, ja se’ls informava i informa, sinó malament aniríem. Aquesta és una pràctica habitual des de fa molt de temps. La proposta de quantificar els resultats i no posar l’èmfasi en el procés d’aprenentatge, dificulta una bona comunicació amb elles i que aquestes puguin entendre bé com està evolucionant el seu fill o filla.

Sr. Conseller, estem molt desconcertades amb aquesta nova normativa perquè tenim la sensació que des del Departament es prenen decisions sense tenir en compte una anàlisi global de la nostra realitat educativa, i es tendeix a prendre l’opció fàcil de dictar normatives que no deixen de ser pedaços.

Què és el què canviarà aquesta normativa? També ens preguntem, per què ens hem d’uniformitzar amb l’escola privada concertada, com a únic model que se’ns proposa? Com és que de cop i volta unes quantificacions donaran tranquil·litat al país? Tan gran és el desconeixement d’altres formes d’avaluar que molts centres estan duent a terme?

Ens pot explicar què hem fet malament fins ara?

Com poden menystenir el treball de mestres que fa anys que estem reflexionant , formant a professors novells, pensant i actuant amb la comunitat educativa per construir una escola de qualitat?

Què en faran dels plans d’autonomia de centre amb aquesta normativa?

Ha pensat quin efecte tenen aquests canvis en les avaluacions i si reforcen o no l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la possibilitat de tenir una escola de tots i per a tots, no seleccionadora, promocionadora i comprensiva?

Nosaltres ens declarem objectores de la normativa.

Cap comentari: