dimarts, 2 de febrer de 2010

Projecte de direcció i projecte educatiu

Què va primer, l'ou o la gallina?

Si supeditem el projecte de direcció a l'educatiu, construirem un instrument que pot contribuir a fer-lo possible. Per tant, si ho fem així, donarem valor al Projecte Educatiu, al paper de la direcció que ha d'impulsar-lo -i millorar-lo i canviar-lo si cal. Si ho fem a l'inrevés, el projecte educatiu serà paper mullat, i la nostra mirada estarà posada no a l'escola, sinó en l'administració.

És clar que tots som administració. Però, l'equip directiu quina raó de ser té sinó ser capaç de posar en solfa allò que la comunitat educativa de cada centre escriu, defineix, prioritza, aprova, consensua...?

Estem a l'espera del projecte de decret sobre les direccions. No podem dir solament que cal potenciar aquest equip, sinó que ens hem de definir quin és el model que volem potenciar.

També l'haurem de veure en funció de la proposta de Decret d'autonomia. El dia 10 ens han convocat per explicar-nos-ho i demanar-nos la nostra opinió. Hi expressarem el que pensem que pot ajudar a millorar l'actual situació.

Autonomia, direcció, projecte educatiu. Són tres elements administratius que constitueixen peces claus per poder fer una escola de qualitat.