diumenge, 7 de febrer de 2010

Reflexió sobre el decret d'autonomia

El decret d'autonomia que ens ha presentat el Departament d'Educció té bones intencions. Pot fer possible un nou marc de funcionament a les escoles que faciliti els projectes de qualitat.

Però, en primer lloc, caldria fer una profunda retallada al decret i treure totes aquelles coses innecessàries que no afavoriran aquesta nova cultura que cal transmetre a les escoles. És absurd que un decret que vol dinamitzar l'autonomia normativitzi tant. En comptes de recordar-nos tot el que hem de fer i no ens hem d'oblidar, hauria d'estimular-nos a interpretar de forma creativa totes les normatives, instruccions, decrets i lleis que ens condicionen tant el dia a dia.

En segon lloc, el Departament té dos deures claus: Revisar totes les altres normatives (recursos, equipaments, personal, formació, currículum, horaris i calendari, instruccion d'inici de curs...) per tal que facin possible també aquesta autonomia. I predicar amb l'exemple, és a dir, reformar-se en profunditat per ser els que cada dia practiquin i defensin l'autonomia acostant les seves decisions al territori, afavorint la confiança i la coresponsabilitat.

Ja sé que són deures difícils, però crec que són bàsics.

El Consorci d'Educació de Barcelona ha de donar exemple de com exerceix l'autonomia en el seu territori i com aquest exercici facilita la qualitat.

Del projecte de Decret faria les srgüents propostes, a més de la retallada:

Reforçaria amb contundència el paper del Projecte Educatiu com a garant de drets i deures de tota la comunitat educativa, i que pugui esdevenir la carta magna de funcionament de l'escola.

Situaria el Projecte de direcció com un instrument que ha de fer possible aquest projecte, amb un model de direcció, clarament col.lecgiat, flexible i amb la mirada posada a l'aula, l'escola, la comunitat i la qualitat dels aprenentatges.

Vetllaria perque totes les obligacions que es proposen a les escoles, tinguessin la contrapartida obligatòria per l'administració. (Per exemple, si el Consell Escolar ha d'aprovar el pressupost, vol dir que al mes de desembre l'administració ha de comunicar quina és la quantitat que ha assignat al centre... L'administració ha de tenir l'obligació de comunicar-ho).

No voldria cap competència que fos un simple traspàs de feina (si podem anomenar els substitus però no podem dir qui poden ser, no cal que ens traspassin aquesta competència).

I demanaria a l'agència d'avaluació, al Departament d'Educació i al Decret d'autonomia que no estiguin tan obsessionats pels resultats: la millora dels resultats vindrà perquè actuem restaurant confiances, fent bons acompanyaments, deixant una mica tranquils als centres, fent una bona reforma de l'administració, encomanant nous valors de confiança, respecte i corresponsabilitat als centres. Fent això els resultats milloraran. I l'agència d'avaluació el que ha de fer és disgnosticar les causes de la situació actual i no quedar-se únicament en l'anàlisi de resultats. Els resultats són els símptomes. La processó va per dintre.

A veure si som capaços de traduir-ho amb esmenes al Decert.