dimecres, 14 de juliol de 2010

La força del Projecte Educatiu

La Roser, fent referència al poc recolzament de l'administració a alguns aspectes recollits en els Projectes Educatius de les escoles, com per exemple anar de colònies, em pregunta ¿es necessari cridar la administració per fer cumplir a un mestre una cosa que està recollida en el projecte educatiu de centre?

Doncs, sembla estrany però és així. Els Projectes Educatius encara no tenen el valor que haurien de tenir i, en alguns casos, són paper mullat davant de postures intransigents. Ja saps que, per desgràcia, a la nostra escola pública hi ha una cultura de drets molt desenvolupada i una cultura de deures molt minsa. Per això m'indigna les vacil.lacions de l'administració que porten a que els equips directius també vacil.lin i no es vegin recolzats per fer acomplir allò que la comunitat educativa d'una escola ha consensuat.

Tenim un sistema feble i no veiem mesures que el puguin enfortir massa. El conflicte amb la supressió de la Jornada intensiva i les protestes de sectors de mestres, negant-se a anar de colònies, en són un exemple paradigmàtic.