dilluns, 21 de gener de 2008

Proverbis temporals

Tots els homes blancs tenen rellotge i cap té temps.
(proverbi africà)

A totes les aules hi ha un rellotge i tots els mestres es queixen que no tenen temps.