dimecres, 25 de gener de 2012

La competència lectora

Una bona conferència d'Isabel Solé a la Fundació Bofill, sobre la competència lectora. 

En aquests moments en els quals sembla que tornem a les antípodes dels plantejaments que han posat sobre la taula maneres diferents de plantejar aquest repte de les societats i  de l'escola d'avui, la conferència d'Isabel Solé torna a insistir sobre aquells aspectes bàsics que sovint no es tenen en compte. La seva anàlisi del que està passant a l'escola, és molt vigent, actual i realista.

Ens trobem davant d'un dels punts claus d'una escola que sigui capaç de respondre als reptes d'alfabetització en la scoietat actual. Val la pena que hi reflexionem individualment i col.lectiva. Aquesta xerrada ens convida a fer-ho. I a actuar, naturalment, més enllà de plans lectors i nombres de llibres que cal llegir.

M'agrada l'anàlisi que fa perquè ens ajuda a revisar el dia a dia de l'escola i a analitzar-ne els problemes des d'un punt de vista global, qüestió que de vegades ens costa.