dilluns, 17 de desembre de 2012

L'educació no és neutral (I)
Si l’educació desenvolupa la seva naturalesa, esdevé una eina de transformació social i de llibertat? N’estic convençut, ja que la idea de la llibertat és una idea que es basa en defensar la possibilitat que tots els individus assumeixin la dignitat de poder pensar i decidir per ells mateixos i aquest és el principi fundacional de l’educació des d’una perspectiva moderna (Kant).

Quan l’educació desenvolupa plenament aquesta genuïna finalitat, aconsegueix ser de forma natural un motor de transformació social i de progrés per al conjunt i la majoria de la societat.

L’alternativa ja no passa tampoc per dir què volem, sinó per començar a dissenyar com ho aconseguirem.