dijous, 9 de setembre de 2010

L'administració segueix alimentant la desconfiança

Cap resposta a la demanda raonada i justificada que, el Consell Escolar de la nostra escola, va fer sobre el calendari escolar d'aquest curs.

No respondre és un signe de debilitat per part de l'administració. Però, a més, suposa alimentar la desconfiança vers l'administració per part dels centres i que tinguem la percepció d'una gran desconsideració per part d'aquesta Conselleria, vers el treball dels mestres i de les escoles.

Només ens ha arribat una carta de la Directora General (Sra. Isabel Darder) per que la trametéssim a l'AMPA, justificant perquè les escoles no podran tenir dues setmanes i mitja de jornada intensiva al mes de juny i carregant-se la protesta -boicot a les colònies-, generalitzant-la com si totes les escoles la fessin. Una mostra més del desconeixement de la realitat per part de la Conselleria.

Aquesta carta que, quan la vam rebre, ens va ofendre profundament va ser contestada. La nostra carta no ha obtingut cap resposta per part de l'administració. Una demostració més de com la burocràcia s'ha instal.lat a la Conselleria i com són incapaços de respondre les situacions específiques i els arguments de cada escola. Es mesura a tots els centres amb la mateixa fotocòpia: una carta i un correu electrònic, redactat amb els tòpics i els arguments de sempre.

Cal una profunda reforma de l'administració. Des de finals dels anys vuitanta estem intentant reformar i modernitzar l'educació, amb una administració que funciona com sempre. I mentre no siguem conscients d'això poc avançarem en una línia de millora i de qualitat.