dilluns, 24 d’octubre de 2011

autonomia i iniciativa personal

Avui a l'escola han explicat aquesta competència a les famílies de 4rt. A la nostra època no ens explicaven aquests aprenentatges... Ens explicaven les mates, la llengua, les socials... I perquè és important aquesta competència? Normalment, tothom pensa amb l'autonomia i la iniciativa personal ,des del punt de vista de la persona; és una finalitat que volem assolir com a persones que ens desenvolupem en una societat en la qual, cada vegada més, és necessari ser autònom com a persona, tenir iniciativa...

Però a l'escola, l'aprenentatge de l'autonomia i la iniciativa personal esdevé una necessitat per a l'aprenentatge. Una escola reproductora, que només es precoupa de la repetició, de la reproducció dels sabers amagatzemats en els llibres de texto o en el currículum no necessita l'autonomia. Quan la necessitem? quan veiem que l'educació, els aprenentatges actuals estan caracteritzats per una gran incertesa, de les necessitats i reptes als quals hauran de donar resposta els nostres alumnes d'aquí un temps, just el que necessiten per fer-se adults.

En aquest context no podrem aprendre si no som autònoms, sinó tenim iniciativa personal per a desenvolupar estratègies d'aprenentatge. En un context de seguretat, de confiança en un mateix i d'autoestima i desenvolupament d'un pensament crític que ens permet analitzar i posicionar-nos davant dels nous reptes socials. 

Aprendre a ser autònoms i a tenir inciativa, és una necessitat que cal desenvolupar en el sistema educatiu. Més enllà de modes i currículums modernitzats.