dilluns, 24 d’octubre de 2011

Autoritat o reflexió

Podríem posar altres paraules, però posem aquestes: Autoritat, poder, obediència, normativa, acatament... Reflexió, autonomia, aprenentatges, qualitat... Què és el que preval a l'escola?

Què volen que prevalgui? Que necessitem per afavorir la qualitat? Què hem de potenciar? Obeir la norma? Doncs, obeir la norma porta al conservadurisme, a no innovar, a mantenir les mateixes circumstàncies de sempre...  I, en canvi, reflexionar porta a enfortir la professionalitat, el projecte... És clar que reflexionar és difícil i és més fàcil acatar i no defensar allò que hem parlat i decidit a l'equip...

Els que defensen la norma contra els pocs que la volem reinterpretar (parlo del SEP, naturalment) s'estan donant compte que les escoles que han decidit fer l'atenció la diversitat dintre el seu horari, són les més coherents, justes i equilibrades en els seus models organitzatius i els seus horaris. I que els horaris i models organitzatius aprovats en les escoles que organitzen el SEP fora de l'horari lectiu, tenen tantes incongruències en la seva diversitat, que no poden, en molts casos, donar resposta a les necessitats d'atenció a la diversitat. Algunes d'aquestes escoles s'han limitat a deixar contents als seus mestres, això si, acomplint de forma estricta la norma.

Ens atrevirem a pensar a qui afavoreix tanta contradicció i desgavell? En tot cas, sabem qui l'està provocant, amb més inconsciència que mala fe.