diumenge, 6 de juny de 2010

Comprensivitat

Aquesta ha estat una paraula una mica maleida a l'educació. Va ser una de les banderes de la LOGSE i, tots sabem que, la LOGSE, ha estat la causa de molts dels pals que tenim a l'educació, segons un sector important del professorat i de la classe política que enyora un sistema més sel.lectiu i elitista. Potser també amb una connexió amb tots aquells que pensen que cal treballar només per l'excel.lència...

La comprensivitat aporta la idea de que tots els nens i nenes, nois i noies que participen d'aquesta educació obligatòria han de poder assumir uns coneixements bàsics i comuns i ho han de fer en un context de respecte i convivència de les diversitats.

La comprensivitat significa que l'educació obligatòria ha de garantir que tots els nois i noies siguin capaços de compartir un conjunt de coneixements que són bàsics i comuns i que representen les demandes bàsiques que cada societat fa en cada moment. Però a la vegada, la comprensivitat no ha d'anular la singularitat de cada alumne i l'ha de potenciar per tal que cadascun d'ells pugui desenvolupar les seves característiques més personals.

Una de les dificultats de l'escola és establir quin és aquest currículum comú i bàsic. I la segona és mantenir un bon equilibri entre el que ens uneix -el comú- i el que ens diferencia -allò propi de cada persona.

La comprensivitat no ha entrat amb cisi amb les competències sinó que n'ha sortit reforçada. Torna a ser un cavall de batalla, per aconseguir una educació més inclusiva, en la qual els nois i noies aprenguin a viure, tal com assenyalava Delors en la seva proposta dels pilars fonamentals de l'educació.