dimecres, 28 d’octubre de 2009

Acollida, formació

Hi ha moltes persones que estan preocupades per fer una bona acollida als mestres que arriben a una escola. És una preocupació real. De vegades, l'arribada de nous mestres comporta la possibilitat de fer canvis, d'aprofitar les noves energies que s'incorporen... Però fer una acollida ben feta requereix temps, acompanyament continu, formació... Entendre que, encara que l'escola sigui jove, el traspàs de documentació és important, i també ho és el traspàs d'allò que no està escrit o que encara no està escrit i que forma part de la cultura i la manera de funcionar de cada escola.

Acollir significa escoltar, incorporar noves maneres i matisos d'entendre l'escola i l'educació, que si els mirem des de'aquesta perspectiva, poden arribar a enriquir el projecte.

No farem una escola només amb les aportacions dels somiadors, utòpics i avançats... La farem amb una mena de barreja de totes les cultures presents, més reflexives i més espontànies, més tradicionals o conservadores i més inestables o profundes.

Acollir, acompanyar, comunicar, fer comunitat amb idees en comú, formar, escoltar. Són accions que hem de practicar cada dia a l'escola, si ens creiem de veritat que com qualsevol organisme o institució viva està en permanent construcció.