divendres, 9 d’octubre de 2009

Equips i escoles

Què preocupa als directors de les escoles? Quan parlem de com millorar les escoles, de com fer possible el canvi? Si haig de ressaltar alguna cosa, a partir del que ells mateixos diuen, seria l'equip humà: la seva cohesió, el seu compromís i, sobretot, com vèncer les seves resistències al canvi.

En un seminari que ha començat aquesta setmana és el que em diuen. No hi ha gaires queixes del personal de les escoles -alguna reticència personal, alguna persona que desentona en el conjunt...-. Potser hi ha una valoració de que els mestres i les mestres joves tenen una major predisposició a assumir plantejaments nous i a plantejar-se com anem canviant. Les possibilitats de reaprendre són més grans. Els que acumulem més triennis tenim poques ganes de reaprendre.

Haurem de pensar a implantar una mena de data de caducitat de títols i oposicions. Potser això seria una mesura que mantindria millor l'esperit de millora permanent. Perquè està clar que si pensem que els coneixements ja no són eterns, els nostres tampoc... I encara que hagim aprovat una carrera o unes oposicions, això s'ha de renovar cada.... 10 anys, per exemple?