dilluns, 19 d’octubre de 2009

Una xarxa d'escoles lentes?


Llegeixo reaccions diverses al meu llibre. Un amic de les terres de l'Ebre, em diu que li sembla un plantejament general bo, però difícil de portar a la pràctica. D'altres persones fan una afirmació entre esperençada i desesperada: haurem de plantejar-nos aquest tema de la lentitud, d'alentir els ritmes... com si fos una mena d'espasa de justícia que planés sobre la nostra vida o la nostra professió.

Com totes les revoluciones callades -que són les més efectives, ja que no contaminen els seus promotors... - hem de fer, segurament, un exercici d'humilitat.

Les utopies, les idees ens segueixen servint com a punts de referència, horitzons desitjables als qual poder arribar. No res més que això. I en aquest camí, l'horitzó del temps just educatiu és una fita que pot ajudar-nos a cavniar perspectives i intencions.

No cal crear una xarxa d'escoles lentes. Només amb un lloc on podem trobar i compartir idees teòriques i pràctiques per tal de millorar l'escola, els aprenentatges, l'èxit dels nostres infants i joves... ja n'hi ha prou.

Potser aquest pot ser una de les finalitats amb les quals treballem.