dilluns, 4 de gener de 2010

Què és una escola?


Suposo que moltes coses a la vegada: esdeveniments quotidians, educatius, moments de felicitat, relacions, acollides i comunitats. Dewey diu que les comunitats es formen quan ens comuniquem entre nosaltres per posar idees en comú. Tot un joc de paraules.

El llibre de l'escola Andersen, la vida escolar en un curs, representa ben be això, un conjunt d'esdeveniments quotidians que configuren un projecte educatiu, un projecte de vida... Les fotografies ajuden a situar les idees, perquè els projectes són interessants quan tenen noms i cognoms, quan darrera d'un objectiu, una finalitat, un principi educatiu hi podem identificar persones, mestres, famílies, educadors, nois i noies, que ho han intentat i si més no se n'han sortit parcialment.

Parcialment, ja que com diu Merieu, els grans objectius que formulem no cal que s'acompleixin, potser perquè és impossible, sinó que únicament han de servir com a guia per l'acció.

El llibre, publicat per l'editorial Graó, representa un regal per als ulls i per a la ment de tots els que pensem que l'educació és una tasca noble i important, a la que val la pena esmerçar esforços i voluntats. I en aquest llibre, imatge i paraules, tanta informació tenim amb una cosa com amb l'altra.