diumenge, 31 de gener de 2010

Jornades d'escoles 0 12

Dissabte es van acabar les X Jornades d'Escoles 0-12.

Han estat dos dies intensos de treball i de debat. Un petit camí, iniciat amb la conferència d'Angèlica Sátiro, que va seguir dividint-se en nou meses de treball en les que hem de destacar una alta participació dels assistents -entre els quals teníem moltes persones joves, molt joves- i un final de somriures provocat per la Coral de l'escola Bellaterra.

Deu d'anys d'una experiència tant profitosa han de tenir continuïtat. I l'han de tenir perquè és necessari conservar un àmbit, independents de l'administració, plural, de participació directa de les escoles, no mediatitzat per cap curt termini, que segueix pensant i reflexionant quina educació per quina societat.

Com va dir l'Angélica a l'inici, aquest dilema no és secundari ni superficial. Saber, decidir, triar i prioritzar les nostres actuacions quotidianes i fer-ho en alguna direcció és molt important. I trobar el lloc de la reflexió que ho permet, i mantenir-lo és molt important i és una responsabilitat de tothom.

Ens toca una feina de repensar i de veure com segueixen aquestes Jornades. A les Jornades, igual que hem tingut presents tots els esdeveniments socials i educatius -tant en les reflexions com en les cançons que en Jaume Cela ha anat composant cada any-, ha estat el lloc on han nascut, consolidat, difós idees importants per l'escola i per al futur de la nostra societat.

Potser tenir una visió encara més prospectiva, de futur, ens ha de donar la clau per pensar en com renovem el compromís per seguir-les organitzant.

Escoles i entitats i institucions hem de fer un esforç en aquesta direcció. Ningú ens el farà per nosaltres ni la solució arribarà d'enlloc. Crear altres escoles, perquè volem crear altres móns. Vet aquí un objectiu absolutamente engrescador.