dimarts, 5 de gener de 2010

Compromís de la Comunitat Educativa

Amb la Llei d'Educació de Catalunya es proposa la carta de compromís de les famílies amb l'escola. És una idea interessant que després es desenvolupa mínimament a la proposta de Decret d'Autonomia.

Hem de ser curosos amb com es desenvolupa perque realment no sigui un paper mullat sense cap mena de repercusío, una mena de tràmit que s'omple com el full de preinscripció. És clar que no dependrà únicament de com es regula des de l'administració sinó del paper que des de les escoles fem jugar a la proposta, de ocm es treballa, s'explica...

Un fet important és que aquesta carta de compromís ha de recollir aquells elements específics de l'escola. No pot ser un document genèric sinó construït a partir del projecte específic de cada escola i, per tant, si es construeix amb un guió de drets i deures, ha de poder contenir els elements més característics de la participació educativa de les famílies.

Tanmateix, també proposava en un post anterior que, aquest compromís, caldria extendre'l a tota la comunitat educativa, és a dir, als docents.

Reformem o no el sistema de funció pública, ningú impideix a la necessitat d'establir formalment, l'acord amb aquells aspectes que, en una escola, són patrimoni de la comunitat, idees consensuades, cultures assumides, propostes organitzatives que constitueixen el quefer quotidià de l'escola. Els docents han de poder signar aquest compromís que s'ha d'entendre com un conjunt de drets i deures que ajuden a vertebrar l'equip docent a l'entorn del projecte.

La carta de ocmpromís ha de ser de tota la comunitat educativa. Aquest hauria de ser un principi clau del nou model de centre educatiu públic que volem construir.