divendres, 3 de febrer de 2012

Una mica d'insubmissió

Una proposta interessant seria estendre la idea de que les famílies no optin per escoles fora del seu radi de proximitat i facin la preinscripció respectant al màxim la proximitat. Me l’explica una persona de l’AMPA de l’escola. Em sembla molt bona idea, que es respecti aquesta proximitat. Serem capaços d’articular-ho? Una mica d'insubmissió a tantes pràctiques segregadores que ens proposen.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola Joan,

no és aquest espai el lloc per escriure't però ho faig servir per demanar-t el teu mail. Estic buscant formes de fer educació d'una manera que pel que he anat veient te molt a veure amb les teves propostes. Et deixo la meva adreça i un enllaç a un blog per si vols veure una mica de què parlo...o m'agradaria parlar-te.

moltes gràcies,

Pablo

mail: pbaztan@marine-sciences-for-society.org

entrada blog:
http://marine-sciences-for-society.blogspot.com/2011/10/la-vuelta-al-cole-la-seccion-de.html

Anònim ha dit...

Benvolgut Joan,

Sóc l’Ana, membre de l’AMPA de l’Escola Jovellanos, que com a tal participa a la Coordinadora AMPA de Gràcia i a FAPAC-Bcn ciutat. M’agradaria poder compartir amb tu i amb els lectors del teu bloc el contingut de dos documents . Atès el límit de caràcters que accepta cada comentari, ho publicaré en dos comentaris separats.

1) El primer document, el manifest aprovat a l’assemblea de FAPAC-Bcn ciutat el 28 de gener de 2012 a l’escola Jovellanos. Aquí teniu l’enllaç : http://www.fapac.cat/webfm_send/1708

Anònim ha dit...

2) El segon document, les aportacions realitzades per mi mateixa, en condició de representant del sector AMPA al Consell escolar del Districte d’Horta-Guinardó, a la proposta del Consorci d’Educació de Barcelona de revisió dels criteris per a la delimitació de les àrees d'influència. Em consta que aquesta línia d’opinió s’intentarà sigui traslladada també al Consell Escolar Municipal de Barcelona des d’altres posicions que ocupem representants d’AMPA

“ En la meva condició de membre de l’AMPA de l’escola Jovellanos i representant de les AMPA del nostre Districte d’Horta-Guinardó en el Consell escolar de Districte, i seguint les indicacions donades a la sessió del consell del dia 23 de gener 2012, faig les següents aportacions a la proposta del Consorci d’Educació de Barcelona de revisió dels criteris per a la delimitació de les àrees d'influència que espero siguin traslladades al Consell Escolar Municipal de la ciutat de Barcelona
1. En aquests moments de retallades de les polítiques bàsiques de l’estat de benestar, aquesta modificació que es proposa no és un tema prioritari de la política educativa de la ciutat de Barcelona. Ni té com a objectiu la millora de l’èxit escolar ni és un instrument de millora de l’escolarització equilibrada a la nostra ciutat.
2. Aparentment, el canvi que es proposa millora les possibilitats d'elecció de les famílies, però ho fa a costa de trencar pràcticament el model d'escola de proximitat, que considerem fonamental. Per altra banda, i si anem a “detalls”, hi haurà alumnes que a partir d’ara necessitin transport públic o privat per desplaçar-se a l’escola i tota la tasca realitzada per les AMPA i l’Ajuntament en els barris en relació al Camí Escolar haurà de revisar-se. Per no parlar de les mobilitats creuades absurdes i ineficients socialment que segurament es generaran. Poder anar a peu a l’escola és un valor que no hem de perdre.
3. La modificació de les àrees d'influència no va acompanyada de cap mesura que ajudi a modificar l'opinió o la imatge d'alguns centres estigmatitzats injustament. El nou model pot portar a concentrar –encara més- una gran demanda en determinades escoles i buidar-ne d’altres, tot creant rànquings artificials que no es basen en dades objectives. Tanmateix pot portar finalment a crear més insatisfacció i desencís a les famílies. En haver més escoles on triar hi haurà més alumnes que no aconseguiran entrar en primera opció.
4. L'excés de demanda en determinats centres pot conduir a l'obertura d'unitats addicionals en els molt sol•licitats i el tancament d'altres en aquells que tinguin baixa demanda. Aquest tipus de mesures que, desgraciadament, es repeteixen curs rere curs, contribuiran a desequilibrar encara més l'escolarització a Barcelona. A més, farà que en moltes ocasions siguin els propis centres qui seleccionin l'alumnat i no a l'inrevés. En la pràctica, les famílies amb pocs recursos econòmics continuaran sense poder elegir lliurement.
(segueix al següent comentari)

Anònim ha dit...

(de l'anterior comentari. Ana, AMPA de l'Escola Jovellanos)

5. Encara que la modificació plantejada només s'aplicarà aquest curs en l'oferta de P3, tindrà importants repercussions futures en les adscripcions primària/secundària. Cal conèixer per endavant aquest impacte potencial, abans d'abordar qualsevol reforma en el procés de preinscripció i matrícula. 6. Aquesta modificació fa més complexa la gestió del procés i farà encara menys transparent per les famílies el procés d’assignació de places. Agreuja els efectes perversos del sistema basat en el creuament dels criteris d’elecció i de sorteig per desempat de punts.
7. Tampoc aquesta modificació serveix ni per reorientar l’oferta, fent de l’escola pública l’escola de referència, ni per garantir a cada districte un mínim del 50% de places públiques. Cal no parlar de centres, sinó de places públiques o places privades concertades, fent referència en aquest cas als centres d’ideari religiós determinat. No millora la igualtat en l’accés a places escolars finançades amb fons públics.
8. Atenció singular haurien de merèixer els centres fronterers entre dos districtes. Créixer per la banda del districte pot suposar en molts casos desviar la composició sociològica del centre del que es el seu entorn de referència. Per altra banda, quan més allunyat i dispers visqui l’alumnat d’un centre més difícil serà la participació i implicació de les famílies a l’escola, i les relacions quotidianes de les famílies. “

MOLTES GRÀCIES!!