dilluns, 8 de març de 2010

Els infants són competitius?

Com contrarrestem des de l'escola, la competitivitat dels infants? Aquesta és una pregunta que em van formular en un dels darrers debats sobre la lentitud.

Però només l'hem de treballar a l'escola? Els nens són competitius de forma natural? Quina influència tenim l'escola? I, la família, només influeix indirectament?

Pensem l'exemple que reben els nostres infants, nois i joves a la família, socialment... Quan estem amb ells mirant un esport. Quan conduïm un cotxe. Quan hem de seguir un torn en un comerç o en un cinema... És un missatge de col.laboració, amabilitat, esportivitat...?

Els models de comportament dels adults actuen com exemple en la construcció dels models de comportament dels més joves. I l'escola, de vegades, intenta compensar amb més o menys fortuna aquests models, treballant la cooperació, el treball en equip... Per educar a un infant necessitem tota la tribu. Passar-nos la responsabilitat d'uns sectors a d'altres, només produeix ineficàcia i actuacions fragmentades.