dijous, 18 de novembre de 2010

Eleccions al Consell

El cielo se hace a mano y sin permiso... diu aquell cantant.

En aquest cas, la participació es guanya participant. Per quines raons s'aconsegueix una bona participació en una escola com la nostra? Segurament és fruit de moltes raons, però apunto les següents:

a ) Un convenciment per part de tothom de que la participació és positiva, fonamentalment, per crear un bon clima d'escola i, per tant, per afavorir la finalitat principal de l'escola: que els nens i les nenes aprenguin.
b) Proposant fórmules organitzatives diversificades -que donin cabuda a tothom-, obertes i flexibles, amb temes importants i rellevants a discutir i consensuar.
c) Treballant de forma continuada per donar valor a aquesta participació. La participació no es guanya la setmana abans de les eleccions, sinó durant tot el  curs.
d) Entendre la participació com un pont entre la vida escolar i la vida fora de l'escola. Un nexxe que ens permet relacionar i vincular el què fem a dintre i el que passa a fora.

Avui les famílies han votat a l'escola. Han escollit els seus representants al Consell Escolar. Això és important, però a la mateixa hora la comissió de revista es reunia per decidir continguts i feines de cadascú.  I a la tarda, l'equip de mestres reflexionava en com fer participar als nens i nenes en aconseguir un bon clima de convivència a l'escola. Això també és important.

Accions diferents amb un únic objectiu. Que tothom trobi sentit a allò que fem de 8 a 5 cada dia a l'escola. Aquest és el sentit que volem donar a la participació.