dimarts, 16 de novembre de 2010

Professionalitat, condicions laborals i reconeixement social (III) I productivitat

I productivitat de la funció pública.

Es parla de la productivitat en els funcionaris i tothom s'escandalitza. És clar, que amb un sistema flexible com el nostre -37'5 h d'horari laboral i només 30 hores de permanència en el centre, en els mestres i 24 en els professors d'institut- és potser lògic demanar algun sistema per mesurar la qualitat de la feina dels funcionaris. No sé en altres sectors, però a l'educació alguna cosa s'hauria de fer sinó es vol caure en que cada vegada siguin més els mestres i les mestres que facin el mínim, i mirin malament a aquells que fan el que la seva professionalitat els hi dicta.

Perquè tenim por de tenir un reconeixement, del tipus que sigui, pel fet de que hi hagi un compromís més gran amb la seva feina? Hi ha qui diu que el problema són els mecanismes i els indicadors que ens permeten avaluar aquesta dedicació. Hi estic d'acord perquè aquests indicadors no es poden basar en termes quantitatius, si bé una part d'aquests indicadors s'han de tenir en compte.

Però aquesta no pot ser la única raó per no impulsar alguna mena d'avaluació que afavoreixi i estimuli precisament aquest compromís amb la feina ben feta. Cal que aquesta avaluació funcioni, acompanyada de tots els mecanismes d'acompanyament i de suport que permetin superar els indicadors que no assoleixin els mínims establerts.

Aspectes com el treball en equip, la formació, la participació en activitats innovadores, la implicació de la comunitat i la relació amb l'entorn, el respecte als acords presos, la inciativa i la creativitat en el treball... haurien de ser claus en aquesta avaluació. I de l'avaluació caldria que en sortissin decisions que fessin referència a la formació, a l'acompanyament, al suport als equips, individual i col.lectiu...

És clar que, a la vegada que es parlava de la productivitat, el mateix Secretari d'Estat, recomanava a les comunitats autònomes que disminuïssin les inversions en educació. Ja poden dir el que vulguin els candidats, que qui fa les polítiques en el dia a dia té un pensament únic i escorat a la dreta més conservadora.

Productivitat? Que s'apliqui als alts funcionaris i als sectors més privilegiats de l'aparell de l'estat. Per cada incopliment d'una promesa electoral, reducció de sou. S'acabarien potser aviat els especuladors i els que banalitzen la política amb promeses que no pensen complir.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Estic d'acord que hi hauria d'haver mesures que ens permetessin tenir uns barems sobre la feina que duem a terme els mestres, però el terme "productivitat" suposo que és el que dona por.
L'aplicació de termes "empresarials" o "industrials" a la realitat educativa són un perill de començar a mercantilitzar l'educació.

Tot i això, m'encanta que valorin als alts funcionaris com es proposa a l'article. No sé si ho faria en termes de productivitat...però si que em sembla bona idea.

Isabel
http://cafepedagogic.wordpress.com/