divendres, 6 de novembre de 2009

Codi deontològic

Necessitem els mestres un codi deontològic? Segurament. Però quan s'han fet codis deontològics? Quan s'ha tingut la necessitat d'aclarir els termes de funcionament d'una professió.

Potser si que l'hem de fer, però cal tenir en compte alguns aspectes que també tenen relació amb això.

En primer lloc la dificultat de definir els termes de la professionalitat del fer de mestre. Ja què... farem un codi dels mestres? del professorat?

Un codi és alguna cosa així com un max mix de drets i deures. De codi de funcionament. I potser aquest codi no en tenim necessitat perquè tenim coses que considerem més importants que cal aclarir (i segurament hi estan relacionades).

Per exemple, quines són exactament les nostres funcions. I poso exactament, perquè em sembla que és el que reclamem i el que ens ajudaria a delimitar la nostra feina, la nostra professió i, per tant, a establir un codi professional. Però podem delimitar exactament les nostres funcions? En aquest sentit tenim un problema, ja que les funcions ens han canviat per un doble motiu: perquè els rols de família i escola estan canviant a nivell global i perquè la societat del coneixement ens trasbalsa els continguts sobre els quals hem de treballar (la incertesa de saber què han d'aprendre els nostres alumnes, és a dir, què necessitaran en la societat del demà).

Un codi deontològic ha de servir per remoure la consciència professional i poder extendre una corrent d'opinió, una cultura, favorable al canvi, a la millora, a la formació permanent, a la innovació, a la investigació... i, sobretot, a entendre la nostra feina com una professió amb deures que acompanyen drets.

No podem fer un paper mullat. Hem de remoure consciències i fer possible canvis culturals que són, els que a la llarga, canvien les dinàmiques immovilistes.

....................................................................................