dimarts, 24 de novembre de 2009

Nou calendari

A l'espera del nou calendari aprovat, tot indica que la proposta que ha arribat al Consell Escolar és la que finalment s'aprovarà.

He intentat fer una lectura en positiu del nou decret, per no caure en la temptació de fer una crítica destructiva. Des de l'editorial d'un diari se'ns convidava a analitzar la proposta com un acte de govern. Però, realment, quins aspectes poden millora l'actual situació?

La primera idea de que fins el dia 7 de juliol tothom treballa i a les escoles l'equip del curs vinent ja està en actiu, em sembla correcte. Què voleu que us digui! Cada any treballo fins el 15 sense que ningú m'ho digui i en moltes de les coses que aquest curs podré treballar amb els mues companys, sense necessitat potser de treballar més dies. No sé si als mestres que agafaven les vacances el dia 1 els hi agradarà la proposta. M'ha pujat la mosca a l'orella perquè ja he sentit que les plantilles estaran o bé a finals de juny, o bé a principis de juliol. Anem malament! Si hem de treballar amb les noves plantilles, tothom ha d'estar anomenat el 30 de juny i amb això no s'hi valen excuses. I si no es garanteix això, no costa res esperar un any més.

Treure la jornada intensiva el mes de juny és una concessió a les famílies. És problemàtic aquest horari per elles? Segurament hi ha un percentatge que sí. Un altre percentatge ja li va bé, i suposo que són els que no els importaria que es fes jornada intensiva tot el curs. I els alumnes? I els mestres? Més que el clima és el cansament de final de curs. La necessitat d'anar tancant coses i de fer-ho amb calma. A molts mestres ens va bé aquesta Jornada perquè ens facilita la feina de fer memòries, avaluacions, tancar el curs i preparar el curs vinent. Nosaltres durant el mes de juny treballem les mateixes hores (de 9 a 3, cada dia) i per tant, no fem ni una hora menys que les estipulades. Però acabar a la una amb nens i a les tres nosaltres, ens suposa un horari més còmode. Els nens fan una hora menys, perpo molts s'estalvien l'horari del menjador. Per tant, aquest horari només perjudica a les famílies que tenen horaris diferents. Tot i tenir en compte que l'escola facilita un horari de permaneça fins la metixa hora.

Aquestes dues mesures (que els mestres treballem fins el 7 i no puguem fer horri intensiu) són mesures molt ben vistes per les famílies (propaganda...?)

La setmana de febrer potser no ho és tant. I més amb el suggeriment, una mica cínic, d'aprofitar aquests dies per fer vacances d'hivern. Fins i tot s'ha tingut en compte que no totes les escoles facin la mateixa setmana amb la qual cosa, no coincidran a la Molina i per tant no es colapsaran les pistes d'esquí.

Suposem que es refereixen a les famílies de mestres, que són unes quantes... Les altres s'hauran de conformar amb avis, tietes i amb una mica de sort, amb unes activitats subvencionades a la mateixa escola, amb els mateixos companys, monitors... que no facilitaran la "desconnexió" dels alumnes, sinó unicament la dels mestres.

Que es treballi el dia 7 de gener, crec que suposa un atemptat contra la tradició i la festa dels Reis. No vull dir res més.

No s'han tocat cap de les festes religioses ni "nacionals", que podrien ajudar a racionalitzar molt el calendari escolar. Es vol racionalitzar el calendari, no?

Però... i amb això què solucionarem? Quina millora aconseguirem? Permeteu que dubti de que això repercuteixi en alguna mesura en la millora de la qualitat de les nostres escoles. Mentre parlem d'això, no parlem del déficit en inversions de la Generalitat sobre l'escola, ni de la burocratització del sistema, ni de la falta d'acord amb els ensenyants, ni de la necessitat de reformar la inspecció, ni de la necessitat de noves polítiques d'innovació i formació molt més flexibles i potents, ni de la necessitat de repartir la matrícula nou vinguda entre totes les escoles sostingudes amb fons públics, ni de la falta de democràcia en moltes escoles, ni de la impossibilitat de que el projecte educatiu sigui la veritable carta constitutiva de l'escola...

Seguim fent un debat quantitatiu i tècnic sobre el temps i no parlem a fons del què passa en aquest temps, siguí extensiu o sigui intensiu.