dissabte, 21 de novembre de 2009

Seminari de directors

Hem acabat el primer torn del Módul de formació de directors "una nova mirada al currículum".

L'esperiència per a mi ha estat molt positiva, perque he copsat de molt a prop que preocupa als equips directius -a la mostra qde 35 que hi ha participat- de Barcelona.

He trobat diferències amb els grups del Baix Llobregat del curs passat; en general els del Baix, molt més dinàmics, potser el curs passat hi havia moltes escoles noves... En tot cas ha estat una percpeció.

M'intranquil.litzen aquells que manifesten en alguns moments que ja ho saben tot i només busquen com ho hem de fer en la pràctica, la recepta concreta. En un moment que el que es tracta és que cadascú, en el seu context, busqui el camí concret que li permiet avançar. Per altra banda, d'altres, manifesten els seus dubtes i com poden anar treballant per ajustar el que fan en la pràctica a les noves demandes i situacions. Són dues postures diferents. Els segons pregunten molt, posen en qüestió, es qüestionen...

En general tothom vol millorar el funcionament de la seva escola. Els recursos humans, l'equip docent, són la peça clau encara que, en alguns casos, els recursos econòmics o d'infraestructura també compten. Si alguna cosa demanen és com intentar treballar les resistències al canvi. Encara que aquestes resistències siguin difícils de treballar perquè també tenen una gran diversitat.

La nova mirada al currículum pot plantejar molts camps a treballar i, en cadascun d'ells, podem trobar explicitades moltes resistències, de caràcter diferent. No podem atacar-les totes a la vegada (la resistència a canviar és directament proporcional a la magnitud del canvi que proposem...)

Per posar exemples de camps en els que cal insistir:

* Revisió dels materials d'aprenentatge que té l'alumnat. Diversitat de materials com a oposició al llibre de text, únic i estandar per a tothom.
* Diversitat en les activitats d'avaluació, insistint sobretot en el caràcter d'aprenentatge que te l'avaluació i no tant en els objectius classificadors.
* Utilització de les tecnologies per a donar suport als aprenentatges i no per a transmetre les metodologies de sempre.
* Diversificació de les activitats a realitzar a l'aula, atenent als ritmes d'aprenentatge diferents.
* Foment del treball cooperatiu, per parelles, per grups més amplis.
* Plantejaments interdisciplinars, en projectes o activitats a l'aula.
* Canvis en la concepció global de l'aula, com un espai en el que es conversa, s'aprén amb els altres, el construeixen siginifcats de forma col.lectiva i col.laborativa.
* Flexibilitat del professorat en la seva assignació als cursos.
* Equips docents de nivell i treball en cicle.
* Formació permanent com a reflexió sobre la pràctica.
* Treball de col.laboració estreta amb les famílies.
* Repartiment de les responsabilitats de gestió. Ampliació dels organismes de decisió en el claustre.
* Equips directius vinculats directament amb les innovacions i amb el treball a l'aula.
* Replantejament de la fragmentació del temps en el currículum. Temps molt més global i no tant compartimentat en àrees.
* Revisió del paper de les anomenades àrees instrumentals a l'escola.

Aquests són alguns dels aspectes que es poden treballar.

Construir comunitats professionals d'aprenentatge que es plantegin la millora en profunditat de l'educació, ha de ser un dels objetius prioritaris.

Aconseguir equips directius compromesos en aquest canvi és un repte que, crec sincerament, no aconseguirem amb les mesures que s'han anat anunciant per estimular la funció directiva dels centres.