divendres, 13 de novembre de 2009

Reformes (II) i seguretats

En la feina del mestre, la seguretat és un element clau. Quan es proposa alguna innovació, aquesta seguretat trontolla. Per tant, potser oferir noves seguretats, que sempre hauran de tenir un punt d'inestabilitat i crisi si volem fer canvis profunds, passa a ser un dels elements per aconseguir convéncer als mestres que la millora i la renovació és possible.

El llibre de text dóna seguretats: nosaltres hem après amb llibres de text -o, si més no, ens ho pensem-, tenen una bona seqüenciació, darrerament ja introdueixen el treball per competències -com ens demana el nou currículum...

La classe en silenci i tothom fent treball escrit, ens dóna seguretat.

Un horari en el que jo sé que haig d'ensenyar a les 9, a les 10 i a les 3 de la tarda, em dóna seguretat.

Estem plens de seguretats, algunes que ens hem creat nosaltres i d'altres que ens porta el context en el qual treballem.

I les innovacions i canvis provoquen tot el contrari: inseguretats. I en la mirada que fem al currículum, a més, la incertesa dels aprenentatges que cal fer, la incertesa dels propis aprenentatges... ens porta a noves inseguretats.

Com recuperar aquesta seguretat és un punt clau per aconseguir bones comunitats professionals que, realment, es plantegin una nova mirada al currículum que millori els aprenentatges de tot l'alumnat.

Anirem desenvolupant aquesta idea.

...................................................................................