dissabte, 12 de desembre de 2009

Projecte Educatiu i autonomia

Des dels primers documents de la LEC em va agrada aquesta relació que establia entre autonomia a les escoles i Projecte Educatiu. Crec que és un encert vincular una cosa a l'altra. És més, penso que l'autonomia educativa no tindria cap raó de ser sense la seva vinculació al consens educatiu que pot representar el PEC.

El Projecte Educatiu, ja quan el vam inventar fa una pila d'anys, enteníem que podia suposar la carta magna d'una escola. Sempre hem cregut que la seva elaboració era un anar i venir entre els mestres i les famílies. Així es garantia el seu caràcter democràtic i que , realment, representés la voluntat de la comunitat educativa de cada escola.

L'autonomia s'ha d'exercir per tal de desenvolupar plenament el PEC. Ha de fer possible aquest desenvolupament. Per tant, cal que el consens sigui màxim alhora de definir els principis que l'orienten i les diferents concrecions.

El PEC ha d'estar acceptat per tothom. Quan es parla de la carta de drets i deures que les famílies han de signar, ens hauríem de referir fonamentalment a un document que es desprén del PEC, però que no solament s'hauria de demanar a les famílies que el signessin sinó també als mestres.

Per tant, hi ha d'haver aquest compromís extensiu a tota la comunitat educativa.

Aquest acord no pot ser únicament una declaració formal. Cal concretar, centre per centre, com entenem aquesta llista de drets i deures i que ocmporta de singular a cada escola. Només així millorarem la seva qualitat.

En aquest context, el projecte de direcció, que ha de swr sempre que es pugui un projecte de l'equip de gestió, un projecte col.lectiu -no sé per quina raó només s'insisteix en la figura del director- ha de ser un instrument que estigui al servei d'aquest Projecte d'escola. De fet, el Projecte d'escola ha de ser la norma des de la qual es desprengui tota la resta.

Així l'autonomia, amb el control social necessari, transparent i públic, pot esdevenir un bon instrument educatiu. No un paper mullat que només es manté per la suposada autoritat del director.